Jsme pobytová sociální služba pro dospělé osoby s mentálním postižením, sociální služby poskytujeme více než 70-ti klientům, převážně ženám.

V současné době se nám stále ještě daří odolávat nákaze Covid-19, ale s velkou pravděpodobností je jen otázkou času, kdy dojde k zavlečení této nemoci také do našeho zařízení. I přes veškerá opatření, která máme pro tento případ zpracovaná, se obáváme situace, kdy současně onemocní kromě klientů i velké množství našich zaměstnanců, a my nebudeme mít dostatek pracovníků do přímé péče o klienty.

Tyto naše obavy nás vedou k oslovení veřejnosti s prosbou zvážit svoje možnosti a projevit ochotu přijít pracovat do našeho domova jako dobrovolník, ať již jako pečující pracovník o klienty, anebo zajišťovat nutnou pomoc v ostatních provozech – v kuchyni, prádelně či úklidu. Zkušenosti z podobných zařízení, kde nákaza propukla, ukazují, že v tak těžkých chvílích je potřebná a vítaná každá pomoc. Proto se s touto prosbou a výzvou obracíme na veřejnost již nyní v rámci přípravy našeho zařízení na zvládnutí očekávané těžké situace po zavlečení nákazy COVID – 19.

Případní ochotní dobrovolníci se mohou co nejdříve ozvat na e-mail: info@dssskrivany.cz, a my je následně v případě potřeby zkontaktujeme.

Děkujeme předem za pomoc!!

Dne: 2. 11. 2020