Dle aktualizace Tiskové zprávy MPSV ze dne 7. 5. 2020 dochází k rozvolňování sociálních služeb. Pro náš Domov to znamená, že pravděpodobně od pondělí
25. 5. 2020 bude umožněno našim uživatelům přijímat návštěvy, a to za dodržení hygienických opatření v podobě roušek, dezinfekce rukou a vyčlenění návštěvních místností.