V souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření, které všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím službám v pobytové formě s účinností od 10. 3. 2020 nařizuje zákaz návštěv.

Mimořádné opatření