V Domově sociálních služeb Skřivany bylo dnem 25. 2. 2021 zahájeno očkování proti onemocnění Covid-19 u zaměstnanců se zájmem o toto očkování. Ve středu dne 3. 3. 2021 bylo provedeno očkování u většiny uživatelů DSS Skřivany s tím, že zbývající uživatelé budou očkováni po uplynutí ochranné lhůty. Ke druhé fázi očkování dojde v průběhu měsíce dubna. Očkovací látku zajistila a vlastní očkování provedla ordinace smluvního lékaře pod vedením MUDr. A. Homoly, PhD.

Dne: 4. 3. 2021