Zaměstnanci a klienti Domova sociálních služeb Skřivany přejí Všem krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do nového roku.