Domov sociálních služeb Skřivany ruší ke dni 6. 10. 2020 ZÁKAZ NÁVŠTĚV u uživatelů Domova. Vedení Domova k tomuto rozhodnutí dospělo s ohledem na zájem a potřebu uživatelů obnovit alespoň částečně kontakty se svými blízkými. Chápeme, že dlouhé odloučení není jednoduché zvládnout ani pro opatrovníky a rodinné příslušníky našich uživatelů. Snažíme se reagovat na současnou situaci, zajistit ochranu zdraví a současně nepůsobit psychickou újmu uživatelům. Mnohdy je to nelehký úkol a je obtížné rozhodnout, co je v danou chvíli nejlepší a co nebude v rozporu s aktuálními doporučeními Ministerstva zdravotnictví a orgánů na ochranu veřejného zdraví. Věříme, že náš zájem je společný a že si můžeme dovolit apelovat na osobní odpovědnost každého z Vás, a že budete respektovat nastavená pravidla a podmínky pro návštěvy v našem Domově.

Návštěvy mohou být realizovány podle stanovených pravidel vycházejících z Doporučeného postupu č. 10/2020 pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb platného od 25. 5. 2020.

Na návštěvu je třeba se předem ohlásit (objednat), uživatele mohou současně navštívit maximálně dvě osoby, preferuje se výkon návštěvy ve venkovních prostorách či v návštěvních místnostech. Osoby musí prokázat absenci příznaků respiračního onemocnění a musí být bez zvýšené tělesné teploty. Samozřejmostí je zakrytí nosu a úst a použití dezinfekce rukou.

Podrobné podmínky a pravidla pro návštěvy v našem Domově naleznete na těchto stránkách v sekci Novinky.

Zapsaly: Stanislava Ludvíková, Bc. Kristýna Kuncová

Dne: 7. 10. 2020