Uživatelé z Domova sociálních služeb Skřivany, z úseku domky a z chráněného bydlení opět společně s pracovníky v přímé péči ušili roztomilé usínáčky ,,DOBROMIMINKA,, pro předčasně narozené děti. Tyto milé dárky uživatelé a pracovníci Domova předají již tradičně prostřednictvím občanského sdružení Dobrotety porodnickému oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové.