Ubytování

Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována v areálu v ul. Dr. Vojtěcha, který byl uveden do provozu v letech 2008 a 2010. Postupně byly do provozu uvedeny tři domky A, B, C, každý s kapacitou 12 lůžek, s ubytováním v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s tím, že přízemí domků je s bezbariérovým přístupem. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem s možností uložení a uzamčení osobních věcí, popřípadě je možnost vybavení pokoje vlastním nábytkem. Dvojice pokojů má vždy společnou koupelnu a toaletu. V každém domku je v přízemí vybavená kuchyň a společný obývací prostor s jídelním stolem a s odpočinkovou částí. Na obývací pokoj plynule navazuje zastřešená venkovní terasa s posezením.

V březnu 2010 byl v areálu otevřen další nový objekt – centrální budova E s kapacitou 38 lůžek pro uživatele s potřebou vyšší míry ošetřovatelské péče. Ubytování je zde řešeno formou 3 domácností – E1, E2, E3 na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem s možností uložení a uzamčení osobních věcí, popřípadě je možnost vybavení pokoje vlastním nábytkem. Každá domácnost je vybavena několika koupelnami a toaletami. V každé domácnosti je vybavená kuchyň s jídelním stolem a společný obývací prostor s odpočinkovou částí. Na obývací pokoje plynule navazují balkóny.  V prvním poschodí mají uživatelé k dispozici venkovní terasu s posezením, která je přístupná z domácnosti E1 a ze společné chodby.

Součástí centrální budovy je i odpovídající zázemí pro návaznou ošetřovatelskou a rehabilitační péči, sauna, vířivka, tělocvična a místnost pro muzikoterapii.  V přízemí této budovy se nachází stravovací provoz pro celé zařízení a administrativní vedení.

Pro pracovní a sociálně-aktivizační činnosti slouží budova D. V přízemí budovy se nacházejí pracovní dílny, keramická a svíčkařská dílna, tělocvična. V prvním poschodí uživatelé využívají relaxační místnost a prostory pro terapeutické a volnočasové aktivity. V tomto objektu je rovněž umístěn prostorný společenský sál, Chráněná dílna externí firmy, zajišťující pracovní příležitosti pro část našich obyvatel.  Součástí tohoto objektu je i prádelna a zázemí pro údržbu. Celý areál obklopuje rozlehlá zahrada, je zde hřiště na sport s umělým povrchem a menší venkovní krytý bazén.

Služba chráněné bydlení je umístěna mimo vlastní areál zařízení, je provozována v běžné zástavbě v domku v ulici Sloupenská, č.p. 10. V tomto rekonstruovaném objektu bydlí 4 uživatelky této služby ve dvoulůžkových pokojích s navazujícím obývacím pokojem a kuchyňkou, k dispozici mají dále krytou venkovní terasu a prostornou zahradu.

Stravování

Uživatelům je poskytováno stravování v počtu tří hlavních a dvou vedlejších jídel; dopolední svačina je vydávána společně se snídaní.

Zařízení má vlastní kuchyň, stravování probíhá na základě předem projednaného a zveřejněného jídelního lístku a podle vnitřních pravidel Domova. V případě potřeby bude uživateli zajištěno stravování podle individuálního dietního režimu.

Uživatelům domků je oběd podáván v centrální jídelně, ostatní jídla jsou konzumována na jednotlivých domcích s tím, že jsou jídla nebo suroviny na jejich přípravu převážena v termoportech na domky. Zde probíhá servírování, případně dokončení přípravy jídla.

Uživatelům ošetřovatelského úseku – domácnosti E – jsou všechny druhy stravy podávány v jídelnách jednotlivých domácností.

Uživatelé chráněného bydlení snídají, večeří a odpoledne svačí ve své domácnosti na chráněném bydlení – potraviny na snídaně a večeře si nakupují částečně samostatně a jednoduchá jídla si připravují sami, odpolední svačinu si uživatelé ve všední den vyzvedávají v kuchyni Domova po skončení oběda, který odebírají v centrální jídelně. Za podpory klíčových pracovníků se uživatelé při vaření učí odhadnout množství potřebných surovin a současně se zdokonalují v hospodaření s finančními prostředky.

Sociální péče

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

– převlékání, zapínání, úprava oděvu, obouvání, forma slovního vedení, částečné pomoci nebo plného provedení ze strany pracovníka

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh

– všechny tyto úkony provádějí pracovníci přímé péče formou plného provedení, případně s aktivní pomocí uživatele

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

– pracovníci pomáhají uživateli s přenesením jídla či tekutin, při nalévání polévky či nápojů, s porcováním jídla, s efektivním uchopení lžíce či příboru při vlastní konzumaci stravy, případně uživateli poskytují plnou pomoc krmením

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru

– pomoc je uživateli poskytována formou slovního vedení, názorné ukázky, částečné fyzické pomoci nebo plného provázení ze strany pracovníka, doprovázení se týká jak mobilních, tak imobilních uživatelů, pohybu uživatelů ve vnitřních i venkovních prostorách, při nutných doprovodech k lékaři, na úřady, při využívání veřejných služeb, výletech, apod.

pomoc při úkonech osobní hygieny,

pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC

– v interiérech zařízení mají všichni uživatelé zajištěny podmínky pro osobní hygienu v podobě dostatečného množství sociálních zařízení, sprchových koutů a koupelen, nezbytná pomoc a podpora je uživatelům poskytována podle jejich individuálních potřeb, rozsah těchto činností je vyjádřen v Plánu péče každého uživatele; rozsah poskytovaných činností v oblasti péče o osobní hygienu uživatelů je stanoven s ohledem na jejich bezpečí a ochranu zdraví, s respektováním potřebného tempa uživatele, naopak je ze strany pracovníků vyvíjena snaha umožnit uživatelům samostatné provádění těchto činností v případech, kdy uživatelé tyto úkony zvládnou ve snaze podporovat tak jejich samostatnost a nezávislost

pracovně – výchovná činnost

– uživatelé mají dle svých schopností možnost zapojit se do pracovních činností přímo v dílnách domova nebo se mohou zapojit do pomocných prací v kuchyni, v prádelně, při úklidu domácností nebo venkovních prostor, při údržbě cest a záhonů

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

– tyto činnosti jsou zapracovány do individuálních plánů jednotlivých uživatelů, konkrétní nácviky dovedností jsou jednak náplní stanovených osobních cílů uživatelů a současně k jejich naplňování dochází v rámci každodenních činností uživatelů

vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

volnočasové a zájmové aktivity

– pro naše dospělé uživatele hledáme možnosti dalšího vhodného vzdělávání formou speciálních vzdělávacích kurzů

volnočasové a zájmové aktivity

– uživatelé mají možnost využít nabídky různorodých terapií a zájmových aktivit nabízených v rámci domova s možností doprovodu personálu, případně s poskytnutou dopravou automobilem domova (poznávací výlety, turistické výlety, návštěvy kulturních zařízení, výstav, rekreační pobyty, účast na sportovních aktivitách, případně soutěžích apod), přímo v prostorách domova je možné využívat saunu, vířivou vanu a venkovní bazén, dále keramickou dílnu s pecí, velké množství pomůcek pro ruční práce a výrobu dekorativních předmětů

Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

– uživatelům je pomoc a podpora poskytována dle jejich individuálních potřeb a pracovníci přímé péče ji realizují při nákupech pro uživatele, jsou nápomocni v podobě rady, doporučení, pomoci s financemi, případně doprovodem do obchodu, při využívání veřejných služeb (kadeřník, pedikúra, kosmetika, pošta, úřady apod.) nebo při návštěvě lékaře

 

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

– uživatelům je umožněno přijímat návštěvy bez omezení, a to buď ve společných prostorách, jídelnách, společenských místnostech, odpočinkových koutech na chodbách, venku v areálu domova nebo případně na pokojích s tím, že u dvoulůžkových pokojů je návštěvu možné přijmout se souhlasem spolubydlícího; pracovníci poskytují uživatelům pomoc a podporu při komunikaci, písemném či telefonickém kontaktu s rodinami nebo přáteli

jedná se o činnosti a úkony, jejich poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, které podporují sociální začleňování osob

– uživatelům je umožněno účastnit se rehabilitačního plavání, rekreační jízdy na koních, canisterapie a dalších různých ergoterapeutických a arteterapeutických aktivit (ruční práce, tkaní, práce s voskem, s keramickou hlínou, s papírem, s textilem, s přírodninami, malba, výroba koláží, pěstování rostlin, nácvik vaření a pečení apod.; pestrá nabídka sociálně terapeutických činností je zaměřena na rozvoj psychomotorických dovedností, udržení a zlepšení fyzické kondice, na zlepšení kvality života uživatelů a na posilování jejich sebedůvěry a samostatnosti

jedná se o pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

– zejména o zajištění a úschovu osobních a cestovních doklady a dalších důležitých dokumentů, o zajištění či zprostředkování kontaktu s úřady, s okresním soudem ve věcech opatrovnictví, dědictví apod., o podporu při hospodaření a úschově finančních prostředků apod.

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelskou péči a zprostředkování zdravotnické péče uživatelům zajišťují pracovníci ošetřovatelského úseku, který vede vrchní sestra domova. Odbornou péči poskytují všeobecné zdravotní sestry s registrací výkonu práce bez odborného dohledu. Tyto pracovnice mají přístup ke zdravotnické dokumentaci.

Ošetřovatelská péče zahrnuje:

– preventivní opatření k zamezení onemocnění, zhodnocení rizikových situací a jejich prevence, úkony vedoucí ke stabilizaci psychického a fyzického stavu uživatelů, k podpoře jejich imunitního systému, aktuální řešení zdravotního stavu uživatelů, úkony související s léčbou akutních i chronických onemocnění dle ordinace lékaře; současně pracovníci provádějí záznamy o zdravotním stavu uživatelů do jejich zdravotní dokumentace

Zdravotní péče je uživatelům zajišťována prostřednictvím praktického lékaře, dalších odborných lékařů a vlastních zdravotních sester. Praktický lékař a psychiatr ordinují buď ve své ordinaci nebo ve vymezených prostorách Domova. K dalším odborným lékařům se dojíždí.

Základní sociální poradenství

Sociální pracovnice Domova sociálních služeb Skřivany poskytují uživatelům a zájemcům o službu základní sociální poradenství v oblasti výběru vhodného druhu sociální služby podle jejich potřeb a o možnostech řešení své nepříznivé sociální situace, případně o způsobech jejího předcházení nebo o možnosti získání jiných forem pomoci (dávky sociální péče apod.).

Při poskytování základního sociálního poradenství pracovníci postupují vždy s ohledem na schopnosti osoby, se kterou hovoří, důraz je kladen na srozumitelnost, vstřícný a individuální přístup a s ohledem na nepříznivou sociální situaci osoby a vhodné způsoby jejího řešení.

 

Zde naleznete informace o různých poskytovatelích sociálních služeb:

http://iregistr.mpsv.cz/

Aktuální kontakty na sociální pracovnice Domova:

Pracovní doba: 6:00 – 14:30 hodin ve všední dny

Stanislava Ludvíková

Bc. Kristýna Kuncová

Bc. Pavlína Mikácsiová