Vzdělávání uživatelů

Pracovní aktivity

Naši uživatelé mají možnost zapojit se dle svých schopností do těchto nabízených pracovních činností:

 • pracovní aktivity vykonávané na základě uzavřené pracovní smlouvy s externí firmou, přičemž výkon této činnosti probíhá v pracovních dílnách Domova
 • pomocné práce v kuchyni, v prádelně, při úklidu nebo v údržbě, prováděné na základě řádné pracovní smlouvy se zařízením
 • pracovní činnost u externího zaměstnavatele na základě řádné pracovní smlouvy (řešeno individuálně dle schopností uživatele a nabídky na trhu práce)
 • služby na recepci v centrální budově E
 • pracovní aktivity vykonávané v rámci úklidových a pomocných prací při úklidu domácnosti (úklid pokoje – stlaní lůžkovin, udržování pořádku ve skříních, pomocné práce při příjmu, třídění a úklidu vypraného prádla, pomoc při úklidu společné místnosti v domácnosti – prostírání, úklid stolu po jídle, mytí, utírání a úklid nádobí, stírání podlahy, příprava a úklid pomůcek při realizaci volnočasových aktivit, zalévání pokojových rostlin apod.)
 • pracovní aktivity uvedené v individuálním plánu uživatele – např. praní prádla
 • pomocné práce při úpravách venkovních ploch, údržbě cest a chodníků a záhonů

Uživatelé mají možnost volby činnosti, která jim vyhovuje, pracovní aktivity jsou organizovány tak, aby se výkon těchto činností přibližoval běžnému způsobu života (pracovní doba, dodržování počátku a konce pracovní doby, čas na přestávku, používání osobních ochranných pomůcek, uzavírání pracovně-právního vztahu, náležitosti pracovní smlouvy apod.).

Zájmové aktivity

Uživatelé mají možnost využít nabídky zájmových aktivit nabízených poskytovatelem, případně i ostatními subjekty s možností individuální návštěvy, popř. využít doprovodu pracovníků, dle vlastního výběru a svých zájmů a s ohledem na možnosti poskytovatele.

Příklady nabízených aktivit:

 • poznávací a turistické výlety – zoologické a botanické zahrady, skanzeny, hrady, zámky, výlety do hor
 • návštěvy kaváren a restaurací
 • návštěvy kulturních a společenských akcí – kina, divadla, knihovny, výstavy, festivaly, jarmarky
 • tuzemské a zahraniční rekreační pobyty – lázeňské pobyty, wellness pobyty, letní tábory, zimní rekreace
 • taneční kurzy, návštěvy zábav a plesů – pořádaných DSS Skřivany nebo je možné využít nabídky kulturních akcí v obci či mimo obec, případně přijmout pozvání jiných organizací
 • nabídka terapií – rekreační jízda na koních, rehabilitační plavání, muzikoterapie, práce v keramické a svíčkařské dílně, canisterapie, činnosti v hobby dílně apod.

Přímo v prostorách Domova je možné využívat saunu, vířivé vany a venkovní bazén. Pro tvůrčí aktivity mají uživatelé možnost využít keramickou dílnu s pecí, velké množství pomůcek pro ruční práce a výrobu dekorativních předmětů atd.. Uživatelé se těmto aktivitám mohou věnovat dle svých zájmů a v případě potřeby je jim poskytnuta podpora či pomoc pracovníků v přímé péči. Ze strany pracovníků je v případě potřeby poskytnut doprovod na tyto aktivity.

Sportovní aktivity

Sportovní aktivity tvoří významnou součást života našich uživatelů. Přinášejí prostor pro vytváření pozitivní spolupráce s ostatními uživateli a také pracovníky, významně přispívají k relaxaci a zdravé psychohygieně. Přirozeně pomáhají rozvíjet orientaci v prostoru. Prostřednictvím účasti na různých soutěžích a olympiádách přispívají k vlastnímu sebevyjádření a sebevědomí. Naši uživatelé mají možnost být členy Sportovního klubu TJ Slavoj Skřivany. Pravidelně se účastní republikových i oblastních soutěží v běhu na lyžích, plavání, stolním tenisu, přehazované, cyklistice.
Sportovci jsou také registrováni v Českém svazu mentálně postižených sportovců a Českém hnutí speciálních olympiád. Český svaz mentálně postižených sportovců (ČSMPS) je organizace zabývající se sportovními aktivitami osob s MP v ČR. Od svého vzniku v r. 1992 je svaz Členem unie zdravotně postižených sportovců a Českého paralympijského výboru. Systém soutěže ČSMPS zahrnuje nabídku soutěží od oddílových přes klubové, regionální až po soutěže v rámci ČR a soutěže mezinárodní.

K pravidelně nabízeným pohybovým aktivitám patří tréninky v tělocvičně areálu zařízení, kde je velký výběr moderních posilovacích strojů, stoly na trénování stolního tenisu a různé typy sportovních pomůcek. Na hřišti, které je také součástí areálu, probíhají přípravy na přehazovanou a jiné míčové aktivity, dále pak přípravy na disciplíny v lehké atletice a v přizpůsobených sportech.

Sportovním aktivitám se uživatelé věnují za asistence pracovníků Domova sociálních služeb Skřivany a dobrovolníků, kteří zpravidla zajišťují funkci trenérů a doprovodu na sportovních akcích. Sportovně založeným uživatelům je ze strany vedení zařízení i pracovníků v přímé péči poskytována velká podpora. Trénink bývá obvykle zařazen v odpoledních hodinách ve všední dny případně i o víkendu, četnost a intenzita činností je přizpůsobena individuálně dle potřeb našich sportovců.