Základní údaje

Název a sídlo:

Domov sociálních služeb Skřivany
Dr. Vojtěcha 93
Skřivany 503 52

Zřizovatel:

Královéhradecký kraj
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové 500 03

Právní forma:

Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje

Poskytování sociálních služeb:

Domov sociálních služeb Skřivany poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách tyto dvě registrované služby:

  • Domov pro osoby se zdravotním postižením (číslo registrace služby 3713907) – kapacita 72 osoby
  • Chráněné bydlení (číslo registrace služby 4007320) – kapacita 4 osoby

V zařízení pracuje k 1. 1. 2024 celkem 62,9 pracovníků (přepočtený počet), z toho je 40 pracovníků v přímé péči.

V prosinci roku 2014 naše služba Chráněné bydlení úspěšně prošla inspekcí kvality poskytovaných sociálních služeb. V lednu roku 2018 tímto typem státní kontroly úspěšně prošla i služba Domov pro osoby se zdravotním postižením.

Poloha a odkaz na Obec Skřivany

Obec Skřivany se nachází na hranici okresů Hradec Králové a Jičín, nejbližším městem je 3 km vzdálený Nový Bydžov a cca 30 km vzdálený Hradec Králové. DSS Skřivany se nachází v centru obce s 1050 obyvateli a s dostupností veřejnou dopravou – autobusem nebo vlakem.

Obec Skřivany je současně veřejným opatrovníkem u necelé poloviny uživatelů Domova. Pracovníci Domova v této oblasti úzce spolupracují se statutárním zástupcem obce paní DiS. Karolínou Hálovou, starostkou Obce Skřivany.

www.skrivany.cz

Historie zařízení

V roce 1964 tehdejší odbor sociálních věcí Okresního národního výboru v Hradci Králové převzal do vlastnictví zámek ve Skřivanech se záměrem zajistit nové kapacity v okrese pro celoroční poskytování pobytových sociálních služeb mládeži – v tomto případě dívkám a ženám s mentálním postižením. Vlastní provoz byl zahájen 1. 7. 1964 a služba fungovala jako Ústav sociální péče ve Skřivanech, který byl součásti Okresního ústavu sociálních služeb.

Postupem času docházelo k navyšování kapacity zařízení, na konci roku 1984 žilo v ÚSP Skřivany 90 svěřenek a pracovalo zde 33 zaměstnanců. Obyvatelky ústavu vykonávaly domácí práce pro mnohé firmy z okolí, zkoušely další a nové pracovní příležitosti. Mimo to se věnovaly širokému spektru sportovních aktivit, a to i závodně, kde získávaly za své sportovní výkony celou řadu ocenění a medailí.

V roce 1990 se ÚSP Skřivany stal jedním ze zakládajících členů Českého hnutí speciálních olympiád, odnože celosvětového hnutí Special Olympics. Program speciálních olympiád pro mentálně postižené založila v 60. letech v USA paní Eunice Kennedyová – Shriverová, sestra prezidenta Johna F. Kennedyho a uvedla tak v život myšlenku sportování jako prostředku rozvoje osobnosti a integrace lidí s mentálním postižením.

Speciální olympiáda ČR

V roce 1992 začal ÚSP Skřivany využívat dokončený patrový pavilon v Revoluční ulici v centru obce Skřivany, který byl původně koncipován jako domov důchodců.  Do tohoto objektu se přestěhovalo 28 obyvatelek ze zámku, čímž došlo k rozvolnění kapacity na pokojích na zámku a bylo umožněno zřídit herny pro aktivizační činnosti. V nově využívaném objektu byly zřízeny dvě třídy tehdejší pomocné školy pod patronací Pomocné školy z Nového Bydžova, kde probíhala výuka našich 8 nezletilých obyvatelek.

Od roku 1991 se stal zřizovatelem Okresní úřad v Hradci Králové, který na základě výběrového řízení jmenoval od března 1993 do funkce ředitele ústavu pana Ing. Slavomila Štefána, který tuto funkci vykonává dodnes.

V lednu 2003 naše zařízení přešlo pod současného zřizovatele Královéhradecký kraj a od května roku 2007 poskytujeme pobytové sociální služby pod novým názvem – Domov sociálních služeb Skřivany.