V současné době neprobíhá žádná veřejná zakázka.

Výběrové řízení na pracovní pozici všeobecná zdravotní sestra 

Více informací ZDE

Výběrové řízení na pracovní pozici sociální pracovnice / sociální pracovník

Více informací ZDE

Sponzorské dary ve prospěch našeho zařízení je možno zaslat na účet u Komerční banky, číslo účtu 25738511/0100, dárcům rádi zašleme i vzor sponzorské darovací smlouvy.

Sponzorské dary v roce 2023

Dr. Müller Pharma, s.r.o. 20.000,– Kč
Markéta Bajerová, Dřevěnice 10.000,– Kč
MUDr. Zdeněk Hajžman, CSc. 8.000,– Kč
CELKEM 38.000,– Kč

Sponzorské dary v roce 2022

VÁŠ CHIRURG s.r.o., Dub 40, Mžany 6.000,– Kč
CELKEM 6.000,– Kč

Sponzorské dary v roce 2021

Václava Víchová, Vysoké Veselí 10.000,– Kč
Dr. Müller Pharma, s.r.o. 20.000,– Kč
Markéta Bajerová, Dřevěnice 4 10.000,– Kč
MUDr. Miroslava Bednářová, Hradec Králové 10.000,– Kč
CELKEM 50.000,– Kč

Sponzorské dary v roce 2020

MUDr. Zdeněk Hajžman, CSc. 10.000,– Kč
Dr. Müller Pharma, s.r.o. 20.000,– Kč
Rodina Vychova 10.000,– Kč
Markéta Bajerová 10.000,– Kč
Christeyns s.r.o. Odry 6.000,– Kč
Dentimed s.r.o Litomyšl 6.000,– Kč
MePro Traiding, s.r.o. 6.000,– Kč
Rodina Hruškova 10.000,– Kč
Svítímě zdravě – René Gacka 3.000,– Kč
CELKEM 81.000,– Kč

Sponzorské dary v roce 2019

MUDr. Zdeněk Hajžman, CSc. 10.000,– Kč
Dr. Müller Pharma, s.r.o. 20.000,– Kč
Rodina Vychova 30.000,– Kč
Markéta Bajerová 10.000,– Kč
Christeyns s.r.o. Odry 5.000,– Kč
Dentimed s.r.o Litomyšl 9.000,– Kč
MePro Traiding, s.r.o. 6.000,– Kč
Sdružení rodičů a přátel Domova 2.320,– Kč
CELKEM 92.320,– Kč

Sponzorské dary v roce 2018

MUDr. Zdeněk Hajžman, CSc. 10.000,– Kč
Dr. Müller Pharma, s.r.o. 20.000,– Kč
Myšková Eva 5.060,– Kč
Sdružení rodičů a přátel Domova 1.799,– Kč
CELKEM 36.859,– Kč

Sponzorské dary v roce 2017

Christeyns s.r.o. Odry 4.000,– Kč
Novobydžovská zelenina – P. Hladík 3.000,– Kč
GASTREX FOOD Jičín 3.000,– Kč
MePro Traiding, s.r.o. 5.000,– Kč
Dentimed s.r.o Litomyšl 5.000,– Kč
Markéta Bajerová, Dřevěnice 10.000,– Kč
MUDr. Zdeněk Hajžman, CSc. 10.000,– Kč
Dr. Müller Pharma, s.r.o. 20.000,– Kč
CELKEM 60.000,– Kč

Sponzorské dary v roce 2016

Christeyns s.r.o. Odry 4.000,– Kč
Semileas a.s., Semily 2.883,– Kč
Perfect Distribution a.s. 3.194,– Kč
MePro Traiding, s.r.o. 5.000,– Kč
TARA s.r.o. Heřmanův Městec 3.000,– Kč
Dentimed s.r.o Litomyšl 7.510,– Kč
Martina Trávníčková 13.000,– Kč
MUDr. Zdeněk Hajžman, CSc. 7.000,– Kč
CELKEM 45.587,– Kč
Sponzorské dary v roce 2015
CHRISTEYNS s.r.o., Odry 4.000,– Kč
Dr. Müller Pharma, s.r.o. 20.000,–Kč
Crocodille ČR, spol. s.r.o. 3.400,– Kč
MePro Traiding, s.r.o. 5.000,– Kč
TARA s.r.o. Heřmanův Městec 4.000,– Kč
Dentimed s.r.o Litomyšl 4.000,– Kč
Lindr Nechanice 1.000,– Kč
Martina Trávníčková 7.100,– Kč
MUDr. Zdeněk Hajžman, CSc. 7.000,– Kč
Markéta Bajerová, Dřevěnice 10.000,– Kč
Sdružení rodičů a přátel Domova 1.500,– Kč
CELKEM 67.000,– Kč

Děkujeme všem našim sponzorům za jejich podporu!

Naše zařízení spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Oblastní charity Jičín. Centrum zajišťuje nábor dobrovolníků především do zařízení sociálních služeb, jejich zasmluvnění, pojištění, evidenci docházky, morální ocenění, kontakt mezi koordinátory dobrovolníků a propagaci dobrovolnické práce.

V našem zařízení v minulých letech vykonávala dobrovolnickou činnost celá řada dobrovolníků, kteří vykonávali činnosti v přímé péči o uživatele – účast na přípravě volnočasových aktivit, doprovázení uživatele za veřejnými službami, doprovod na výletech a společenských akcích apod.

Zájemci o výkon dobrovolnické činnosti v Domově sociálních služeb Skřivany mohou kontaktovat jak vedoucí dobrovolnického centra, nebo se mohou přímo obrátit na koordinátorku dobrovolnické činnosti v DSS Skřivany.

O komunikaci s partnery, s dobrovolníky a zájemci o dobrovolnictví se za Dobrovolnické centrum stará:

Bc. Šárka Barešová, vedoucí dobrovolnického centra

Tel: 733 741 692

e-mail: dobrovolnici@charitajicin.cz 

Web: www.jicin.charita.cz

Koordinátor dobrovolnické činnosti v DSS Skřivany:

Bc. Tereza Pospíšilová, DiS. – vedoucí přímé péče

Tel.: 606 762 974,   495 490 369, 495 491 336, linka 101

e-mail: vsu@dssskrivany.cz

Poskytování praxe studentům
Na našem pracovišti jsou vítáni studenti sociálních, zdravotnických a pedagogických oborů vysokých a středních škol. Praxi poskytujeme na základě smlouvy uzavřené mezi ředitelem školy a ředitelem zařízení. Předpokladem je samozřejmě motivace samotného studenta. Studenti mají možnost seznámit se s prostředím, stávající praxí a cílovou skupinou klientů. Naši pracovníci jim poskytují po dobu praxe podporu a vedoucí praxe zajišťuje odborný dohled. Student může v rámci své praxe získávat poznatky pro svou bakalářskou práci nebo portfolio praxe.

Spolupracující instituce:
– Vyšší odborná škola – Hořice
– Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
– Univerzita Hradec Králové
– Univerzita Jana Ámose Komenského Praha

Kontaktní osoby:
ředitel zařízení – Ing. Slavomil Štefán
sociální pracovnice – Stanislava Ludvíková, Bc. Kristýna Kuncová, Bc. Pavlína Mikácsiová
vedoucí přímé péče – Bc. Tereza Pospíšilová, DiS.
vrchní sestra – Dana Vacková

Poskytování odborných stáží
Na našem pracovišti poskytujeme odborné stáže formou seznámení se s pracovištěm a teoretickým výkladem stávající praxe. Jsou určené pro pracovníky sociálních služeb, kteří získávají na základě účasti 8 hodinové Osvědčení o stáži.
Odborná stáž je poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi řediteli organizací. Pracovníci mají možnost získat informace o chodu zařízení formou individuálních dotazů a prohlídky zařízení s respektováním soukromí našich klientů.

Odborné stáže jsou v našem zařízení realizovány od roku 2012 a byly poskytnuty následujícím organizacím:
– Domov pod Kuňkou – Ráby
– Domov sociálních služeb Slatiňany
– Domov sociálních služeb Chotělice
– Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická Praha 4

Pronájem nebytových prostor

Domov sociálních služeb Skřivany nabízí k pronájmu níže uvedené nebytové prostory. Pronájem nabízíme včetně možnosti používat příslušenství, to je čajové kuchyňky a přísálí (v případě víceúčelového sálu) a dvou šaten (v případě tělocvičny). V ceně pronájmu je zahrnut úklid a spotřeba energií.
 • Tělocvična – pavilon D
  • 1. hodina: 240,– Kč
  • 2. a další hodina: 60,– Kč)
 • Víceúčelový sál – pavilon D
  • 1. hodina: 480,– Kč
  • 2. a další hodina: 150,– Kč)
Dále Domov sociálních služeb Skřivany pronajímá prostory pro účel poskytování veřejných služeb (masáže, kadeřnické a pedikérské služby). Tyto účelově vybavené místnosti pronajímáme subjektům poskytujícím uvedené veřejné služby našim uživatelům.
 •  Kadeřnictví/pedikúra – pavilon E
  • 1. hodina: 60,– Kč
  • 2. a další hodina: 15,– Kč
 • Masérna – pavilon D, E
  • 1. hodina: 60,– Kč
  • 2. a další hodina: 15,– Kč