Rodičovské schůzky 5/2019

Dne 25. 5. 2019 se v našem zařízení konala již tradiční Schůzka rodičů a přátel Domova, které se tentokrát zúčastnilo 72 opatrovníků a rodinných příslušníků našich uživatelů. V oficiální části schůzky ředitel a vedoucí pracovníci Domova přednesli zprávy o aktuální situaci na svých úsecích, hosté si mohli zakoupit ručně vyrobenou pozornost na prodejní výstavě výrobků a poté byli pozváni na malé občerstvení při neformálním setkání na připravené zahradní slavnosti.