Domov sociálních služeb Skřivany navázal spolupráci s Taneční školou Let’s dance Vrbice s tím, že kurzy tance probíhají pod vedením zkušeného trenéra Petra Svěceného 4 krát do měsíce ve společenském sále DSS Skřivany.