Očkování proti onemocnění Covid-19

V Domově sociálních služeb Skřivany bylo dnem 25. 2. 2021 zahájeno očkování proti onemocnění Covid-19 u zaměstnanců se zájmem o toto očkování. Ve středu dne 3. 3. 2021 bylo provedeno očkování u ...

4. 03. 2021|

Podmínky a pravidla návštěv uživatelů v DSS

Tato pravidla jsou v souladu a vycházejí z Doporučeného postupu č. 10/2020 pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb od 25. 5. 2020, který vydalo pro tento účel MPSV ČR. Doku ...

10. 06. 2020|

Pražská pomoc na motorkách

V sobotu 16. 5. 2020 nás poctila svoji návštěvou parta motořkářů Harley - Davidson Hradec Králové 🏍🖤. Tito pohodoví lidé sebou přivezli dobrou náladu a mimo jiné také dar od Pražské pomoci v p ...

21. 05. 2020|

Taneční škola Let’s dance

Domov sociálních služeb Skřivany navázal spolupráci s Taneční školou Let's dance Vrbice s tím, že kurzy tance probíhají pod vedením zkušeného trenéra Petra Svěceného 4 krát do měsíce ve společ ...

14. 02. 2020|

Dobromiminka

Uživatelé z Domova sociálních služeb Skřivany, z úseku domky a z chráněného bydlení opět společně s pracovníky v přímé péči ušili roztomilé usínáčky ,,DOBROMIMINKA,, pro předčasně narozené dět ...

10. 02. 2020|
Přejít nahoru