Novinky

Podmínky a pravidla návštěv uživatelů v DSS

Tato pravidla jsou v souladu a vycházejí z Doporučeného postupu č. 10/2020 pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb od 25. 5. 2020, který vydalo pro tento účel MPSV ČR. Doku ...

10. 06. 2020|

Pražská pomoc na motorkách

V sobotu 16. 5. 2020 nás poctila svoji návštěvou parta motořkářů Harley - Davidson Hradec Králové 🏍🖤. Tito pohodoví lidé sebou přivezli dobrou náladu a mimo jiné také dar od Pražské pomoci v p ...

21. 05. 2020|

Taneční škola Let’s dance

Domov sociálních služeb Skřivany navázal spolupráci s Taneční školou Let's dance Vrbice s tím, že kurzy tance probíhají pod vedením zkušeného trenéra Petra Svěceného 4 krát do měsíce ve společ ...

14. 02. 2020|

Dobromiminka

Uživatelé z Domova sociálních služeb Skřivany, z úseku domky a z chráněného bydlení opět společně s pracovníky v přímé péči ušili roztomilé usínáčky ,,DOBROMIMINKA,, pro předčasně narozené dět ...

10. 02. 2020|

PF 2020

Pracovníci a uživatelé Domova sociálních služeb Skřivany přejí Všem krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do Nového roku.  ...

16. 12. 2019|
Přejít nahoru